Wednesday, May 31, 2017

ఏనుగుల గ్రామం....ఫోటోలు

తాయ్లాండ్ దేశం యొక్క జాతీయ చిహ్నం ఏనుగు. ఈ దేశంలో ఏనుగును పెంపుడు జంతువుగా చూస్తారు. అందులోను ఆ దేశంలో ఉన్న Ban Ta Klang అన్న గ్రామంలోని ప్రజలు ఏనుగులను తమ కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తిగా చూసుకుంటారు. ఈ గ్రామంలో అన్ని పనులకు (పొలం పనులతో సహా) ఏనుగులు వారికి సహాయపడతాయి. ఇళ్ళల్లో ఏనుగులకు ప్రత్యేకంగా గదులు ఏర్పాటు చేసి వాటిని వారితో సమానంగా చూసుకుంటారు.

No comments:

Post a Comment