Sunday, May 28, 2017

హాస్యం కోసం....ఫోటోలు

లోకం మారిపోయింది...అది నువ్వు చూడోచ్చు
ఈ ప్రపంచం ఎటువెడుతోందో తెలుసా
ఎందుకో అంత సీక్రెట్
అటు వెళ్ళకు...అది డేంజర్ జోన్
కాపీరైట్ వయ్లేషన్ కాదా
నువ్వు తినవేం
నేనూ చదువుకుంటా
అలా తోంగి చూడకు...పడిపోతావు

No comments:

Post a Comment