Sunday, October 30, 2016

"ట్రీ ఆర్ట్": తో రూపొందించుకున్న చెట్లు......ఫోటోలు

చెట్లను మనకు కావలసినట్లు మలుచుకుని రూపొందించుకోవటాన్ని "ట్రీ ఆర్ట్" అంటారు. మామూలుగా మనం చెక్కలతో తయారుచేసిన కుర్చీలు, బల్లలు లాంటి వాటిని చూశే ఉంటాము. కానీ బ్రతికున్న చెట్లనే అలాంటి వస్తువులుగా రూపొందించుకోవటం ఒక కళ.

No comments:

Post a Comment