Wednesday, September 21, 2016

ఫ్రాన్స్ దేశంలోని ఈ రోడ్డు రోజుకు రెండుసార్లు మాయమావుతుంది....ఫోటోలు

ఫ్రాన్స్ దేశంలోని Passage du Gois అనే పేరుగల రోడ్డు రోజుకు రెండుసార్లు మాయమావుతుంది. ఈ రోడ్డు ఫ్రాన్స్ దేశ పశ్చిమ భాగంలో ఉన్న Gulf of Burnёf అనే ప్రాంతానికి Noirmoutier అనే దీవికి మధ్య ఉన్న సముద్ర తీరాన వేసేరు. పెద్ద అలలు వచ్చినప్పుడు ఈ రోడ్డు 13 అడుగుల లోతుకు వెళ్ళిపోతుంది. పెద్ద అలలు రోజుకు రెండుసార్లు వస్తాయట. పెద్ద అలలు ఎప్పుడు రాకుండా ఉంటాయో తెలుసుకుని ఈ రోడ్డుపై ప్రయాణం చేస్తారట.

No comments:

Post a Comment