Wednesday, May 21, 2014

ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడిచిపెట్టబడిన నగరాలు....ఫోటోలు

తలదాచుకోవటానికి నీడలేక ఎంతోమంది అవస్త పడుతున్న ఈ రోజుల్లో అన్ని వసతులూ ఏర్పరచబడిన ఈ నగరాలను ఎందుకు విడిచిపెట్టేరో, ఎందుకు ఇక్కడ మనుష్యులు నివసించటంలేదో....తెలుసుకుందాము.


No comments:

Post a Comment