Thursday, February 13, 2014

మానవుల పల్లు (దంతాలు) లాగా పల్లు కలిగిన చేప.....ఫోటోలు

సౌత్ అమెరికాలోని అమజాన్ మరియూ ఓరినోకో మంచినీటి నదులలో కనిపించే "పకు" అనే చేపకు మానవులకు ఉండే పల్లు లాగానే, పల్లు ఉన్నాయి.


No comments:

Post a Comment