Sunday, September 29, 2013

అమెరికా నౌకాదళ హాస్పిటల్ ఓడలు....ఫోటోలు

ఈ అమెరికా నౌకాదళ హాస్పిటల్ నౌకలలో ఒకటి అవసరమైన చొట్లకు వెళ్ళి సేవలు అందిస్తుంది. రెండవది ఓడలోనే ఇన్ పేషంట్లను ఉంచుకుని సేవ అందిస్తుంది. ఈ నౌకలు అమెరికా సైనిక దళాలకే కాక ఎమర్జన్సీ అవసరంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి సేవలు అందిస్తుంది.


No comments:

Post a Comment