Thursday, July 25, 2013

జెర్మనీలో ఉన్న టాప్ సీక్రెట్ గూఢచారి మ్యూజియం....ఫోటోలు

గూఢచార పనులలో పూర్వమూ మరియూ ప్రస్తుతమూ వాడుతున్న వస్తువుల గురించిన ఈ మ్యూజియం పేరే టాప్ సీక్రెట్.

No comments:

Post a Comment