Thursday, June 13, 2013

యూక్రైన్ దేశంలో పెళ్ళికూతుర్ల రోజు....ఫోటోలు

మదర్స్ డే, ఫాథర్స్ డే, వేలన్ టైన్స్ డే లాగా బ్రైడ్స్ డే ని యూక్రైన్ దేశ మహిళలు జరుపుకుంటారు. ఆ రోజు కర్ కివ్ అనే నగరంలో పెద్ద చిన్న మహిళలు పెళ్ళికూతురు డ్రస్సు వేసుకుంటారు.

No comments:

Post a Comment