Friday, May 17, 2013

4 ఏళ్ల బాలుడు ఈ టౌన్ కు మేయర్....ఫోటోలు మరియూ వీడియో

అమెరికాలోని మిన్నిసోటా రాష్ట్రాంలోని ఒక చిన్న టౌన్ డోర్సెట్. ఆ టౌన్ ప్రజలు కిండర్ గార్డన్లో చదువుతున్న 4 ఏళ్ల బాలుడిని మేయరుగా ఎన్నుకున్నారు.


No comments:

Post a Comment