Thursday, February 7, 2013

స్పైన్ దేశంలో చెత్త ఏరే కార్మీకుల సమ్మె వలన పర్యవసానం...ఫోటోలు

చెత్త ఏరే కార్మీకులకు 5 శాతం జీతం తగ్గింపు మరియూ పనిచేయు సమయమును పెంచడం వలన అక్కడ చెత్త ఏరే కార్మీకులు సమ్మెకు దిగేరు. పర్యవసానం 4500 టన్నుల చెత్త రోడ్లమీద పేరుకుపోయింది.


No comments:

Post a Comment