Wednesday, January 30, 2013

ఇది ఆకులగల చెట్టుకొమ్మ కాదు...ఇది అలా కనబడే ఒక రకం చేప!....ఫోటోలు

లీఫీ సీ డ్రాగన్(The leafy seadragon) అనే ఈ సముద్రపు చేప శత్రువులు వచ్చినప్పుడు వాటికి కనబడకుండా ఉండేదుకు ఇలా విరుచుకుని ఆకులున్న చెట్టుకొమ్మ లాగా కనబడుతుందట.


No comments:

Post a Comment