Thursday, January 17, 2013

ప్రపంచంలో అధికంగా మాట్లాడే భాషలు....ఫోటోలు

Mandarin...1 బిల్లియన్+ ప్రజలు

English...508 మిల్లియన్ ప్రజలు

Hindustani....497 మిల్లియన్ ప్రజలు

Spanish...392 మిల్లియన్ ప్రజలు

Russian...277 మిల్లియన్ ప్రజలు

Arabic...246 మిల్లియన్ ప్రజలు

Bengali...211 మిల్లియన్ ప్రజలు

Portuguese...191 మిల్లియన్ ప్రజలు

Malay-Indonesian...159 మిల్లియన్ ప్రజలు

French...129 మిల్లియన్ ప్రజలు

3 comments: