Monday, October 15, 2012

దోచుకునే ప్రాణిని గుర్తించగలరా?..మారువేషాలతో కనబడకుండా ఉండటానికి కారణం చంపబడకుండా ఉండటానికా లేక చంపడానికా?....ఫోటోలు

John Cancalos అనే ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ప్రక్రుతి యొక్క గూఢచార ప్రాణులను అద్భుతంగా చిత్రీకరించేరు


No comments:

Post a Comment