Saturday, July 30, 2011

మెడిటేషన్ చేస్తున్న కోతులు...ఫోటోలు

మనిషికైన సరే, జంతువులకైనా సరే ప్రశాంతత ఎంతో అవసరం. ఎవరైనా సరే జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ప్రశాంతత కొరకు కాసేపు ధ్యానంలో ఉంటారు. ఇది సహజమైన ప్రక్రియ. ఈ క్రింది పోటోలలో కోతులను చూస్తుంటే కొన్ని ఫోటోలలో అవి ధ్యానం చేస్తున్నట్లు కనబడుతున్నాయి.ప్రబలమైన కొన్ని కంపెనీలకు ఆ పేర్లు ఎలా వచ్చేయో తెలుసుకోండి...ఫోటోలుThursday, July 28, 2011

ఎత్తైన స్మారక స్థూపాలు...ఫోటోలు


GATEWAY ARCH, MISSOURI,USA....630 feet (192 m), it is the tallest man-made monument in the United States, Missouri’s tallest accessible building, and the largest architectural structure designed as a weighted or flattened catenary arch.


WASHINGTON MONUMENT, WASHINGTON, USA... The monument, made of marble, granite, and sandstone, is both the world’s tallest stone structure and the world’s tallest obelisk, standing 555 feet 5⅛ inches (169.294 m).


USHIKU DAIBUTSU,JAPAN...120m (394 feet) above the ground, including the 10 m (33 feet) high base and 10 m (33 feet) high lotus platform.


BUDDHIST STATUE OF GUANYIN, SANYA CHINA...The Guanyin statue is 108-meter (354 feet).


YELLOW EMPERORS HUANGDI AND YANDI,CHINA...103 meters (338 feet) tall statues.


MOTHERLAND,KIEV,UKRAINE...The statue itself is 62 meters (203 feet) tall, the overall height is 102 meters(335 feet).


STATUE OF PETER I, MOSCOW,RUSSIA...This statue is 94 meters (308 feet) tall.


STATUE OF LIBERTY, NEW YORK...93 meters (305 feet) tall statue standing at Liberty Island, New York in the mouth of the Hudson River in New York Harbor.


“THE MOTHERLAND" STATUE,VOLGOGARD,RUSSIA...84 meter (276 feet) tall, 7900 ton sculpture, located at Mamayev Kurgan in Volgograd.


STATUE OF LANSHAN BUDDHA,LANSHAN,CHAINA... 71 meters (233 feet) tall.

1 లక్ష కేజీల బంగారం మరియూ ప్లాటీనంతో తయారుచేసిన పడవ...ఫోటో మరియూ వీడియో

బ్రిటన్లో డిజైన్ చేయబడి, ఇటాలీ మరియూ మలేషియాలో తయారుచేయబడిన ఈ పడవ ఖరీదు 3 బిలియన్ పౌండ్లట. ఈ పడవ సగానికి సగం బంగారమేనట. త్వరలో ఈ పడవ ప్రయాణానికి సిద్దమౌతోందట.

మలేషియాకు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్త దీనిని తయారు చేయించుకున్నారట. దీని పొడవు 100 అడుగులు. 1,00,000 కేజీల బంగారం మరియూ ప్లాటీనంతో తయారుచేయబడింది.

ఈ పడవను తయారుచేయటానికి 3 సంవత్సరాలు పట్టిందట. ఈ పడవకు సొంతదారుడైన ఆ మలేషియా వ్యాపారవేత్త పేరు మాత్రం చెప్పటంలేదు.

ప్రపంచ గోల్డ్ కౌన్సిల్ వారి ప్రకటన ప్రకారం 2009 లో ఉన్న ఖరీదు ప్రకారం బంగారు గని నుండి 1,65,600 టన్నుల ముడి సరకును ఆ మలేషియా వ్యాపారి తెప్పించుకున్నాడట.

వీడియో

1948 నుండి 2010 వరకు మనదేశంలో జరిగిన కుంభకోణాలూ,వాటివలన దేశం నష్టపోయిన సొమ్ము...వివరాల ఫోటో

ఫోటోని పెద్దదిగా చేసి చూడండి

Wednesday, July 27, 2011

క్రింద నుండి పైకి వెడుతున్న వాటర్ ఫాల్స్...వీడియో

గత 24 గంటలుగా దక్షిణ ఆస్ట్రేలియా లో అతివేగంగా వీస్తున్న ఈదురు గాలుల వలన అక్కడ ఉన్న జలపాతంలొ క్రిందికి వెళ్ళవలసిన నీరు పైకి వెడుతున్నాయి. అంటే గాలి వేగం ఎంత ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు. ఒక నెల రోజులలో పడవలసిన వర్షం పాతం ఒక్కరోజులోనే (24 గంటలలో) పడిందట. గాలి వేగం 120 కిలోమీటర్ల ఉంటుందట.

Tuesday, July 26, 2011

ఆశ్చర్యపరిచే(షేవింగ్ రేజర్ నుండి తాగు నీటి వరకు)ప్రపంచంలోనే అతి ఖరీదైనవి...ఫోటోలు మరియూ వివరాలు

WORLD'S MOST EXPENSIVE PARKING SPOT

In Houston, US$225,000 will buy a three-bedroom house with a game room, den, in-ground pool and hot tub. In Manhattan, it will buy a parking space. Spaces are in such demand that there are waiting lists of buyers. Some on these parking spot waiting lists do not even own a car!. Eight people are hoping for the chance to buy one of five private parking spaces for US$225,000 in the basement of 246 West 17th Street. They see it as an investment opportunity to flip on the market for a profit.

THE MOST EXPENSIVE ITEM ON AMAZON

The most expensive item on Amazon.com is supposedly this £1,175,000 elephant camouflage kit from Proporta, which is actually a maker of pretty good electronics and accessories. Oddly, they seem to be marketing this product to the elephants themselves rather than to their core market of gadgetheads, although they do offer a free currant bun with purchase.

WORLD'S MOST EXPENSIVE WATER

The world’s most expensive water can be found 2,000 feet down off the coast of Hawaii and the name of this expensive water that is bottled by Hawaii Deep Marine is Kona Nigari. The Japanese are driving the cost up even more as they cannot get enough. At this time, only 2 ounces of Kona Nigari costs US$33.50 USD.It’s credited with aiding weight loss, stress reduction, skin tone, and digestion. And apparently this Hawaiian seawater is special — people pay more for the Kona Nigari than for similar concentrates from waters closer to Japan.If you are thinking about purchasing one gallon then you had better be ready to charge it to get soaked, the price of one gallon is only US$2,144.00 USD.

MOST EXPENSIVE LICENSE PLATE

No, it’s not made of solid gold — just ordinary aluminum. But it does come with the swagger of being labeled no. “1.” And that’s evidently worth a record $14.3 million. Feb. 16, 2008 a businessman named Saeed Abdul Ghafour Khouri was willing to pay 52.2 dirham — the equivalent of US$14.3 million — for the local license plate labeled “1″ at an auction at the 7-star Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi, making it the world’s most expensive license plate.The previous record was held by Abu Dhabi plate number 5, bought at auction for US$6.8 million by stock broker Talal Khouri on 2007.

MOST EXPENSIVE AMAZON KINDLE BOOK

After noticing that the likes of Alice in Wonderland were available for free,
we decided to see what the most expensive Kindle book was. The answer? Landolt-Börnstein’s seminal classic Selected Nuclear Materials and Engineering Systems. At US$6232 , this Nuclear Energy book for the Amazon Kindle is the most expensive ever. It’s basically “a three-volume compendium of technical essays on energy.” According to the Amazon US reviews, Selected Nuclear Materials and Engineering Systems is winning over fans everywhere: "I had to sell my car and take out an equity loan on my house to buy this book, but it was worth every penny.


WORLD'S MOST EXPENSIVE PURSE

If diamonds are a girl’s best friend, then there will be few women in the world who won’t swoon over this handbag. Crowned by the Guinness Book of World Records as the world’s most expensive, the “1001 Nights Diamond Purse” is valued at US$3.8 million. With more than 4,517 diamonds the purse was on display at the Doha Jewellery and Watches Exhibition over the weekend of Feb. 20. There has been no word yet if anyone has bought the purse.

WORLD'S MOST EXPENSIVE SUNGLASSES

At US$383,609 price tag, Dolce and Gabanna released a pair of sunglasses whose price easily overshadowed any other sunglasses in the world. The brown-tinted shades are framed in gold and appear to have the brand’s logo written on the arms in diamonds. This is one pair of sunglasses you better be sure not to lose.

WORLD'S MOST EXPENSIVE SHAVE

To cherish the most expensive shave in the world all you have to shed is US$100,000.The 99 pieces, limited edition razors are imprinted with a serial number and monogrammed to your provisions without any extra money. The Zafirro razor is a deluxe way of shaving and has blades of artificial sapphire grown at a former Soviet lab in the Ukraine.